راهکار مدیریت ارزش افزوده vatSys

طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید. در این راستا و برای محاسبه خودکار نرخ مالیات بر ارزش افزوده در هر زمانی قابلیت تعریف آن بر حسب زمان در راهکار vatSys دیده شده است.

این راهکار از 2 موجودیت اصلی شامل گروه مالیات بر ارزش افزوده (VAT Category) و سیاست‌های مالیات بر ارزش افزوده (VAT Policy) تشکیل شده است. همچنین موجودیت گروه مالیات بر ارزش افزوده با موجودیت محصول (Product) دارای ارتباط می‌باشد و محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در هر فرصت تجاری (Opportunity)، پیشنهاد قیمت (Quote)، سفارش (Order) و صورت‌حساب (Invoice) با در نظر گرفتن نوع محصول و زمان صدور پیشنهاد قیمت، صورت‌حساب و ... انجام خواهد شد.

به عنوان مثال در صدور صورت‌حساب در سال 1399 برای محصولاتی از شرکت که مشمول نرخ رایج مالیات بر ارزش افزوده می‌گردند، محاسبات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد انجام می‌شود.

وجه تمایز محصول

  • محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده

    در این راهکار بر روی موجودیت‌هایی که از قبل تعریف می‌شوند مانند پیش فاکتور، فاکتور، فرصت فروش و ... امکان محاسبه خودکار وجود خواهد داشت.

  • قابلیت تنظیمات سالیانه

    می‌توان برای هر سال تنظیمات را انجام داد تا نرخ محاسبه بر حسب داده ورودی محاسبه گردد.

سایر ویژگی‌ها
راهکار مدیریت ارزش افزوده vatSys
راهکار مدیریت ارزش افزوده vatSys
راهکار مدیریت ارزش افزوده vatSys

افزونه‌های پر کاربرد- راهکار مدیریت ارزش افزوده vatSys

برای بسیاری از کالاها و خدمات فروخته شده توسط شرکت‌ها، می‌بایست طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) لحاظ گردد. یقینا محاسبه خودکار این ردیف در پیشنهاد قیمت‌ها و فاکتورهای ارسال موجب تسریع و تسهیل کار واحد فروش خواهد شد. قابلیت‌هایی همچون تنظیم مقدار مالیات بر ارزش افزوده (در صورت تغییر در این عدد)، تخصیص آن به کالاهای مورد نظر و مشخص کردن چگونگی درج آن در گزارشات در راهکار مدیریت ارزش افزوده vatSys شرکت سامانه‌های مدیریت گنجانده شده است.

ویژگی های سیستم مدیریت ارزش افزوده vatSys

قابلیت تعریف تنظیمات سالیانه برای محاسبه میزان مبلغ ارزش افزوده

برای محاسبه خودکار نرخ مالیات بر ارزش افزوده در هر زمانی قابلیت تعریف آن بر حسب زمان در راهکار vatSys دیده شده است. راهبر سیستم می‌تواند اول هر سال با توجه به میزان ارزش افزوده تعیین شده، درصد مربوطه را در تنظیمات سیستم vatSys وارد کرده و تمامی محاسبات مربوطه با در نظر گرفتن درصد ارزش افزوده تعیین شده اضافه خواهد شد.

طبق فصل دوم ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدماتی از قبیل محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛ انواع کود، سم، بذر و نهال؛ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات و موارد بسیار دیگری از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. همچنین طبق فصل سوم ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص از قبیل محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما و ... متفاوت از نرخ رایج می‌باشد. در این راستا و برای محاسبه خودکار نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابلیت تعریف نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک هر یک از محصولات یا خدمات سازمان در راهکار vatSys دیده شده است.

تمام محصولات سازمان یا محصولاتی که به دسته VAT خاصی وصل نیستند، این مقدار پیش‌فرض را می‌گیرند.

تاریخ پیشنهاد قیمت و صورت‌حساب به صورت پیش فرض بر اساس تاریخ ایجاد آن می‌باشد. ولی ممکن است بنا به هر دلیلی هنگام ارسال بخواهید تنها تاریخ پیشنهاد قیمت یا صورت‌حساب را تغییر دهید. در این راستا امکان ویرایش این تاریخ با تعیین دسترسی در راهکار vatSys دیده شده است.

بالا