پیشنهاد سامانه‌های مدیریت

عادل پورقنبر - 1399/03/05 - امتیاز 5/00 از 5

در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که وقتی در عرضه خدمات به مشتری، خرابی‌ای به وجود می‌آید، مشت ...

عادل پورقنبر - 1399/03/03 - امتیاز 5/00 از 5

خرید نرم افزار CRM، جزو تصمیمات استراتژیک سازمان‌ها محسوب می‌شود. از طرفی نیز، پیش نیاز آن، شناخت دق ...

عادل پورقنبر - 1399/02/31 - امتیاز 5/00 از 5

تاکنون دو جزء محصول و قیمت، از اجزای آمیخته بازاریابی تشریح گردید. ترفیع، سومین جزء آمیخته بازاریابی ...

سامانه های مدیریت - 1399/02/29 - امتیاز 5/00 از 5

در راستای تسهیل دسترسی علاقه‌مندان به امکانات آموزشی به ویژه در شرایط حال حاضر کسب و کارها، آکادمی C ...

عادل پورقنبر - 1399/02/27 - امتیاز 5/00 از 5

تعدیل قیمت بر اساس نواحی جغرافیایی (Geographical Pricing)، حالت دیگری از استراتژی های تعدیل قیمت است ...

عادل پورقنبر - 1399/02/24 - امتیاز 5/00 از 5

مدیریت ارتباط با مشتریان از پایگاه اطلاعاتی سیستم‌های زیادی که کارکردهای سازمانی را در سطح دپارتمان‌ ...

عادل پورقنبر - 1399/02/21 - امتیاز 5/00 از 5

تا اینجا به تأثیر جبران خدمات بر کسب و کار پرداختیم. بحث جدیدی که پیش می‌آید این است که اگر یک تدبیر ...

عادل پورقنبر - 1399/02/20 - امتیاز 5/00 از 5

ایده اساسی CRM این است که رفتار آینده مشتری توسط رفتار مشابه یا قبلی آنان تعیین می‌شود. به عبارت دیگ ...

عادل پورقنبر - 1399/02/17 - امتیاز 5/00 از 5

قیمت گذاری ترفیعی (Promotional Pricing)، حالتی از استراتژی های تعدیل است که در آن قیمت‌ها در کوتاه م ...

عادل پورقنبر - 1399/02/15 - امتیاز 5/00 از 5

فرایندها و برنامه‌های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری، بر اساس اصول پایه‌ای به شرح زیر می‌باشند: هدف‌ ...

بالا