نرم افزار باشگاه مشتریان

نرم افزار باشگاه مشتریان یک واحد برقرارکننده ارتباطات با افراد یا سازمان‌های مشتریان است و هدف آن فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری آن‌ها از طریق ایجاد روابط دوستانه، خانوادگی و عاطفی است.

با شکل‌گیری فرایندهای سازمان، سامان یافتن ارتباطات حوزه مشتریان یا به صورت کلی، پیاده سازی CRM عملیاتی، زیرساخت اولیه لازم جهت پیاده سازی مکانیزم‌های سیستماتیک باشگاه مشتریان در سازمان فراهم خواهد شد. در کنار این زیرساخت اولیه، نیاز به طرحی مدون جهت طراحی سازوکار باشگاه مشتریان، شناسایی شاخص‌های کلیدی و طراحی طرح‌های تشویقی و خدمات قابل ارائه تشویقی به مشتریان وجود دارد. در کنار این موارد با استفاده از راهکارهای امتیازدهی و درجه‌بندی تولید شده (راهکار gradeSys) و همچنین با تکیه بر اطلاعات صحیح شکل گرفته در حوزه مشتریان، امکان پیاده سازی موفق طرح‌های باشگاه مشتریان برای سازمان فراهم خواهد شد.

وجه تمایز محصول

  • درج انواع فرایندهای امتیازدهی

    انواع سیاست‌های تدوین شده برای امتیازدهی و رتبه‌بندی مشتریان با استفاده از پارامترها در نرم افزار باشگاه مشتریان قابل درج است.

  • داشبورد مدیریتی و گزارشات تحلیلی

    با استفاده از داده‌های به‌دست آمده از کانال‌های ارتباطی و تعاملات مشتریان در باشگاه، گزارشات تحلیلی قابل دسترس خواهد بود.

سایر ویژگی‌ها
سامانه باشگاه مشتریان
نرم افزار باشگاه مشتریان
نرم افزار باشگاه مشتریان

CRM عملیاتی- باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان (customer club) جزو سامانه‌هایی است که امروزه تعداد زیادی از شرکت‌ها و سازمان‌ها به دنبال پیاده‌سازی آن هستند. باشگاهی که موجب وفادارسازی مشتریان و افزایش فروش محصولات شده و می‌توان انواع فرایندهای اطلاع‌رسانی به مشتریان از قبیل برگزاری جشنواره‌ها، فروش‌های ویژه، طرح‌های تشویقی و ... را در آن داشت. نکته مهمی که در اینجا باید مطرح شود این است که بدانیم باشگاه مشتریان یک نرم افزار نیست! قبل از راه اندازی باشگاه مشتریان تدوین استراتژی‌های بازاریابی و فروش می‌بایست انجام گیرد. باید بدانیم که قرار است چطور سطح همکاری و مشارکت مشتریان‌مان را افزایش دهیم و چگونه مشوق‌ها و انگیزه‌هایی برای آن‌ها ایجاد نماییم. پس از تدوین این استراتژی‌ها و مشخص نمودن شاخص‌های امتیازدهی، آنگاه می‌توان با استفاده از پلتفرم نرم افزار سی آر ام و بهره‌گیری از CRM تعاملی، عملیاتی و تحلیلی سامانه باشگاه مشتریان را راه‌اندازی نمود.

ویژگی های نرم افزار باشگاه مشتریان

قابلیت برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات

با توجه به یکپارچگی کانال‌های ارتباطی و تعاملات مشتریان با سازمان، می‌توان برای گروه‌های مختلف با توجه به سفارشات یا تمایلات آنان، جشنواره‌ها یا مسابقات را برگزار نمود و نتایج کسب شده را بر روی پروفایل هر یک درج نمود.

سیاست‌های شرکت مشخص‌کننده نحوه امتیازدهی و رده‌بندی مشتریان و قرارگیری آنان در گروه‌های از پیش تعیین شده است.

در سیستم باشگاه مشتریان چه کارهایی انجام می‌شود؟

سیستم باشگاه مشتریان محیط و بستری را جهت انجام تعاملات بیشتر با مشتریان و افزایش وفاداری به برند فراهم می‌نماید. در این سیستم با امتیازدهی به مشتریان و تکنیک‌هایی مانند گیمیفیکیشن ارتباط عمیق‌تر و پایدارتری را با مشتریان شاهد خواهیم بود.

چه زمانی باید برای راه اندازی سامانه باشگاه مشتریان اقدام نمود؟

عموما پیشنهاد می‌گردد که پس از پیاده سازی سیستم‌های تعاملی (یکپارچه‌سازی کانال‌های ارتباطی) و شکل‌گیری بلوغ اطلاعاتی در سامانه CRM نسبت به راه اندازی باشگاه مشتریان اقدام نمایید.

باشگاه مشتریان
آیا برای پیاده سازی این سیستم نیاز به خریداری محصولات دیگری نیز خواهد بود؟

سامانه باشگاه مشتریان یک نرم افزار نبوده بلکه پلتفرمی تلقی می‌شود تا بتواند کلیه موارد مربوط به تعامل و تجربه بهتر با مشتریان را فراهم نماید. بنابراین تجمیع داده‌های CRM و محاسبه انواع پارامترها برای امتیازدهی و درجه‌بندی مشتریان ضروری است، که هر کدام از این موارد می‌تواند ماژول‌های مختلفی داشته باشد.

پیش نیاز استفاده از سیستم باشگاه مشتریان چیست؟

سیستم باشگاه مشتریان سامانه های مدیریت بخشی از سیستم اصلی CRM و به عنوان یکی از ماژول‌های آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین جهت پیاده سازی آن می‌بایست ابتدا سیستم پایه CRM تهیه گردد.

بالا