اعضای هیئت مدیره شرکت سامانه‌های مدیریت

حسام اسدی

حسام اسدی، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات است. حسام در سال 1390 به همراه جمعی از دوستانش شرکت سامانه‌های مدیریت را تاسیس کرد. او از ابتدای تاسیس تاکنون به عنوان مدیرعامل شرکت سامانه‌های مدیریت مشغول به فعالیت بوده است. همکاران و دوستان حسام، او را به عنوان فردی الهام بخش، سازمان‌دهنده و انسان‌مدار می‌شناسند. صفاتی که در کنار پشتکار و جدیت در کار، حسام را به رهبری اثربخش تبدیل کرده است. تیم سامانه‌های مدیریت حسام اسدی را به عنوان فردی می‌شناسند که می‎‌توانند در سختی‌ها روی او حساب کنند.

محمدرضا جوان

His usually involves implementing all the visual elements that users see and use in the web application, as well as all the web services and APIs.

بالا