درخواست پژوهشی

درخواست پژوهشی

شرکت سامانه‌های مدیریت برای آن دسته از دانشجویان یا افرادی که در زمینه تحقیقات پژوهشی و علمی فعالیت دارند این فرصت را فراهم کرده است تا در صورتی که حوزه و محدوده طرح مورد نظر با فعالیت‌های شرکت سامانه‌های مدیریت مرتبط باشد، در راستای مسئولیت اجتماعی و ارزش‌های خود، نسبت به همکاری با آن‌ها اقدام نماید. در همین راستا می‌توانید با تکمیل فرم زیر، طرح و ایده خود را ارسال نمایید.

شرح
کد امنیتی (به عدد)
بالا