تقویم دوره‌های آموزشی

سامانه های مدیریت

دوره‌های آموزشی شرکت سامانه های مدیریت، به صورت منظم و فصلی برگزار می‌شود.

در جدول زیر، زمان‌بندی تقویم آموزشی انواع دوره‌های امسال را مشاهده می‌نمایید، بدین ترتیب در صورت تمایل می‌توانید با کلیک بر روی دوره‌ها، فرم مربوطه را تکمیل نمایید. کارشناسان دپارتمان آموزش شرکت، جهت ارائه توضیحات بیشتر و هماهنگی برگزاری دوره، با شما در تماس خواهند بود.

سال 1401 دوره مقدماتی دوره پیشرفته دوره سازمانی دوره مجازی
فروردین -- -- -- --
اردیبهشت درخواست ثبت نام -- درخواست ثبت نام --
خرداد -- درخواست ثبت نام -- --
تیر -- -- درخواست ثبت نام --
مرداد درخواست ثبت نام -- -- درخواست ثبت نام
شهریور -- درخواست ثبت نام -- --
مهر درخواست ثبت نام -- -- --
آبان -- درخواست ثبت نام -- --
آذر -- -- درخواست ثبت نام --
دی درخواست ثبت نام -- -- درخواست ثبت نام
بهمن -- درخواست ثبت نام -- --
اسفند -- -- درخواست ثبت نام --
بالا