ویژگی های پیاده‌سازی سفارشی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

بستر مایکروسافت CRM یکی از قدرتمندترین بسترهای موجود جهت مدیریت یکپارچه ارتباطات و حتی تولید راهکارهای خاص منظوره است. با توجه به نفوذ محصولات مایکروسافت و یکپارچگی این محصولات، این محصول می‌تواند ارزش زیادی را در سازمان ایجاد نماید.

کلیه خدمات سامانه‌های مدیریت برای تحلیل، طراحی، تولید و پیاده‌سازی محصولات سفارشی بر پایه متدولوژی استاندارد مایکروسافت انجام می‌شود.

برای پیاده‌سازی سریع و کامل‌تر راهکارهای مدیریت یکپارچه ارتباطات بر بستر Microsoft Dynamics CRM، برخی نیازمندی‌ها به صورت استاندارد و در قالب راهکارهای مشخص رفع شده است. به عنوان مثال نیازمندی ارسال و دریافت پیامک بر بستر مایکروسافت CRM در راهکار smSys به صورت کامل و مفصل حل شده است. سایر راهکارهای موجود را می‌توانید در قسمت محصولات مرتبط مشاهده نمائید. راهکارهای جانبی کامل و استاندارد سامانه‌های مدیریت کمک شایانی را به مشتریان جهت پیاده‌سازی سریع و کم‌هزینه‌تر خواهد نمود.

بالا