سیستم ارتباط با نرم افزار SAP

SAP یک شرکت نرم‌افزاری آلمانی است که عمده شهرتش را مدیون تولید نرم‌افزارهای سازمانی در زمینه مدیریت عملیات تجاری و روابط با مشتریان می‌باشد. یکی از مجموعه محصولات این شرکت، نرم افزار برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) می‌باشد که از شهرت بالایی برخوردار است.

در نرم افزار ERP زیربخش‌هایی همچون برنامه‌ریزی تولید، حقوق و دستمزد، منابع انسانی، مالی و حسابداری، انبارداری و ... وجود دارد که هر کدام می‌توانند ارتباط تنگاتنگی با سیستم نرم افزار سی آر ام داشته باشند. از این رو، ارتباط و یکپارچگی بین سیستم‌های ERP و CRM ارزش‌های زیادی برای سازمان جهت کاهش منابع مورد نیاز، کم نمودن هزینه‌های دوباره کاری، بهینه‌سازی فرایندهای مشترک و غیره خواهد داشت.

در سیستم ارتباط مایکروسافت CRM با نرم افزار SAP، از طریق یک پایگاه داده واسط عملیات همگام سازی (Sync) داده‌ها انجام می‌شود. بدین ترتیب که داده‌هایی که در CRM ایجاد می‌شوند در این پایگاه داده ذخیره شده و بر حسب تراکنش‌هایی که صورت می‌گیرد به سمت سیستم SAP ارسال خواهند شد. همین روند به طور عکس، برای داده‌هایی که در سیستم SAP تولید می‌شوند وجود دارد.

یکی از مزایای این همگام سازی (سینک) دوطرفه عبارت است از اینکه می‌توان فرایندی تعریف نمود که ترکیبی از دو سامانه باشد. بدین معنی که بخشی از روال فرایند ابتدا در سیستم SAP انجام شود و پس از قرارگیری اطلاعات در پایگاه داده واسط، ادامه و امتداد آن در سامانه CRM پیگیری گردد و همین طور بالعکس.

از دیگر قابلیت‌های ایجاد شده می‌توان به هم‌افزایی راهکارهای مشترک در هر دو سامانه نام برد. به عنوان مثال راهکار انبار در سامانه SAP تعبیه شده است و راهکار انبار فروش نیز در CRM قابل پیاده‌سازی خواهد بود. این که چه طور و به چه شکل فرایندها در این دو راهکار تقسیم کار شود یا اصلا فقط در یکی از آن‌ها اطلاعات بارگذاری شده و در دیگری صرفا مشاهده گردد به سیاست‌های سازمان‌ها بستگی خواهد داشت اما این قابلیت دست سازمان را برای تصمیم‌گیری بهتر، باز خواهد گذاشت.

لازم به توضیح است که مکانیزم سینک (Sync) به صورت در لحظه ایجاد شده است تا داده‌ها بلافاصله در گردش بوده و خللی در انجام کارها صورت نگیرد.

وجه تمایز محصول

  • همگام‌سازی دو طرفه

    در این سیستم به وسیله پایگاه داده واسطی که ایجاد شده است، هر دو سامانه امکان ارسال داده‌ها به هم را خواهند داشت.

  • مدیریت هزینه‌های سر بار

    صرفه‌جویی در زمان و همچنین کاهش هزینه نیروی انسانی موازی در هر دو نرم افزار، از جمله قابلیت‌های یکپارچگی ایجاد شده است.

سایر مشخصات
سیستم ارتباط با SAP
سیستم ارتباط با SAP
سیستم ارتباط با SAP

افزونه‌های یکپارچه ساز- سیستم ارتباط با نرم افزار SAP

در دنیای امروز نرم افزار، تخصص و کارکرد ویژه یک حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. یقینا سطح عملکرد نرم افزارهایی که دارای ماژول‌های مختلفی هستند به نرم افزار تخصصی هر کدام از آن‌ها نخواهد رسید. لذا بدین ترتیب ضرورت ایجاد یکپارچگی بین نرم افزارهای مختلف سازمان احساس شده است. این یکپارچگی مزایایی مانند جلوگیری از دوباره کاری‌ها، صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه پرسنل با وظایف موازی، در اختیار داشتن بلادرنگ اطلاعات تمام سیستم‌ها، ایجاد گزارشات تلفیقی و یکجا و ... را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که نرم افزار CRM با فعالیت‌های حول مشتری در ارتباط است لذا با سیستم‌های دیگری مانند اتوماسیون اداری، مدیریت منابع سازمانی (ERP)، سیستم‌های مالی، حسابداری و خزانه‌داری، سیستم‌های تخصصی و خاص منظوره هر صنعت، سیستم‌های انبارداری و هر سیستمی که به نوعی اطلاعات مشتریان و ذی‌نفعان در آن درج می‌شود باید قابلیت یکپارچگی داشته باشد.

ویژگی های ‫سیستم ارتباط مایکروسافت CRM با نرم افزار SAP

همگام سازی دوطرفه

در سیستم ارتباط مایکروسافت CRM با نرم افزار SAP، از طریق یک پایگاه داده واسط، عملیات همگام سازی (Sync) داده‌ها انجام می‌شود. بدین ترتیب که داده‌هایی که در CRM ایجاد می‌شوند در این پایگاه داده ذخیره شده و بر حسب تراکنش‌هایی که صورت می‌گیرد به سمت سیستم SAP ارسال خواهند شد.

از دیگر قابلیت‌های ایجاد شده می‌توان به هم‌افزایی راهکارهای مشترک در هر دو سامانه نام برد. به عنوان مثال راهکار انبار در سامانه SAP تعبیه شده است و راهکار انبار فروش نیز در CRM قابل پیاده‌سازی خواهد بود. این که چه طور و به چه شکل فرایندها در این دو راهکار تقسیم کار شود یا اصلا فقط در یکی از آن‌ها اطلاعات بارگذاری شده و در دیگری صرفا مشاهده گردد، به سیاست‌های سازمان‌ها بستگی خواهد داشت اما این قابلیت دست سازمان را برای تصمیم‌گیری بهتر، باز خواهد گذاشت.

ترکیب این دو سیستم باعث خواهد شد تا از مزایای هر دو در جهت پیشبرد یک فرایند استفاده شود. بدین ترتیب که ادامه فرایند در راهکار دیگر دنبال گردد.

چه پیش نیازهایی برای استفاده از این سیستم وجود دارد؟

این سیستم برای ارتباط میان نرم افزار SAP و نرم افزار CRM مایکروسافت ایجاد شده است بنابراین پیش نیاز استفاده از این سیستم، پیاده سازی نرم افزار SAP در سازمان می‌باشد.

در چه مواقعی نرم افزار SAP باید با نرم افزار CRM یکپارچه شود؟

سازمان‌هایی که از نرم افزار SAP استفاده می‌نمایند عموما دارای طیفی متنوع از ذی‌نفعان می‌باشند که می‌بایست تعاملات‌شان را با آن‌ها مدیریت و پیگیری نمایند بنابراین یکپارچگی این نرم افزار با سیستم CRM می‌تواند ارزش‌زا باشد.

یکپارچگی با sap
این یکپارچگی چه مزایایی خواهد داشت؟

در صورت ارتباط بین نرم افزار CRM و نرم افزار SAP ضمن تسهیل فرایندها و بهره‌گیری از پایگاه داده‌های هر دو سیستم از دوباره کاری و ثبت داده‌های تکراری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

مزیت مهم ایجاد این ارتباط چیست؟

یکی از مزایای این همگام‌سازی دوطرفه عبارت است از اینکه می‌توان فرایندی تعریف نمود که ترکیبی از دو سامانه را دنبال نماید. بدین معنی که بخشی از روال فرایند ابتدا در سیستم SAP انجام شود و پس از قرارگیری اطلاعات در پایگاه داده واسط، ادامه و امتداد آن در سامانه CRM پیگیری گردد و همین طور بالعکس.

بالا