خدمت راه اندازی IFD

IFD مخفف عبارت Internet-facing deployment است که با راه اندازی آن احراز هویت‌ها (چه از داخل شبکه و چه از خارج از شبکه) به روش Claims based authentication صورت می‌پذیرد. به وسیله ADFS) Active Directory Federation Services) فرآیندهای مربوط به اعتبارسنجی و کسب مجوز ورود به سیستم CRM انجام می‌شود. در حقیقت ADFS واسطی بین Active Directory و کاربر خواهد بود. به منظور دسترسی به سرور Dynamics CRM و Dynamics 365 از Active Directory ویندوز استفاده می‌شود (کاربران در Active Directory تعریف شده و می‌بایست join دامنه باشند) بنابراین در صورت اینکه بخواهیم از خارج از شرکت یا سازمان به CRM دسترسی داشته باشیم به سازوکار دیگری نیاز خواهیم داشت زیرا دیگر امکان چک کردن کاربران در خارج از دامنه میسر نخواهد بود. لازم به ذکر است دسترسی به سامانه CRM می‌بایست همراه با رعایت موارد امنیتی و عدم آسیب‌پذیری به سامانه باشد. با بهره‌گیری از IFD می‌توان از آدرس‌های مختلفی برای CRM جهت کاربران داخلی و خارجی استفاده کرد. کاربران داخل شبکه می‌توانند از URL قبل از تنظیم تأیید اعتبار در Deployment management استفاده نمایند، در حالی که کاربران خارجی از آدرس‌هایی که هنگام راه اندازی IFD تنظیم می‌شود استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است آدرس (URL) خارجی می‌بایست همیشه با Organization name شروع شود.

وجه تمایز خدمت

  • بالا بردن امنیت در ورود کاربران

    به وسیله اقدامات انجام شده در راه اندازی IFD، امنیت سامانه CRM افزایش خواهد یافت.

  • فعال شدن احراز هویت از طریق OAuth

    فعال شدن احراز هویت از طریق OAuth نیز با راه اندازی IFD امکان‌پذیر خواهد شد.

سایر مشخصات
راه اندازی IFD
راه اندازی IFD
راه اندازی IFD

راه اندازی خدمت IFD

همان طور که در سطور فوق توضیح داده شد، راه اندازی خدمت IFD پیش نیاز استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل یکپارچه با سی ار ام است. همچنین افزایش امنیت و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز جهت ورود کاربران از جمله امکانات و قابلیت‌های راه اندازی IFD می‌باشد.

ویژگی های خدمت راه اندازی IFD

امکان استفاده از داینامیک CRM در برنامه‌های موبایل و تبلت و مشاهده راحت و سریع گزارش‌های مدیریتی

دسترسی از موبایل و تبلت به سیستم CRM از خارج از شبکه رخ خواهد داد بنابراین IFD در این موارد به کمک خواهد آمد.

علت اصلی پیدایش این راهکار به همین منظور بوده است.

فعال شدن احراز هویت از طریق OAuth نیز با راه اندازی IFD امکان‌پذیر خواهد شد.

بالا