سیستم درجه بندی و امتیازدهی gradeSys

دسته‌بندی مشتریان یکی از موارد بسیار مهمی است که مورد نیاز هر سیستم مدیریت ارتباط با مشتریانی بوده و یکی از ابزارهای بسیار مفید و کارآمد در ادبیات مدیریت ارتباطات مشتریان است. دسته‌بندی مشتریان، بازاریابی را هدفمندتر، فروش را بسیار مؤثرتر و خدمات را ارزش‌زاتر می‌کند.

سیستم gradeSys به سازمان این امکان را می‌دهد که با تعریف شاخص‌های مدنظر، امتیاز و درجه برای هر موجودیتی را در مایکروسافت crm محاسبه نماید. به عنوان مثال امتیاز و درجه مشتریان را محاسبه، پروژه‌ها را امتیازدهی یا سفارشات مشتری را اولویت‌دهی کنند.

وجه تمایز محصول

  • امتیازدهی پویا

    انجام محاسبات به صورت پویا و داینامیک بر اساس پارامترهایی که از قبل تعریف شده است.

  • تنوع کاربرد

    از این راهکار می‌توان در مواقعی که برای مشتریان یا پرسنل شرکت می‌خواهیم اولویت قائل شویم یا درجه بندی انجام دهیم استفاده کرد.

سایر ویژگی‌ها
سیستم درجه بندی و امتیازدهی gradeSys
سیستم درجه بندی و امتیازدهی gradeSys
سیستم درجه بندی و امتیازدهی gradeSys

افزونه‌های پر کاربرد- راهکار درجه‌بندی و امتیازدهی gradeSys

دسته‌بندی، درجه‌بندی و امتیازدهی به مشتریان، پیمانکاران و دیگر ذی‌نفعان سازمان مبنایی برای پیاده‌سازی سامانه‌هایی همچون باشگاه مشتریان می‌باشد. لازم به ذکر است که داده‌ها و اطلاعات گردآوری شده از انواع کانال‌های ارتباطی و تعاملات با شخص، مبنای این درجه‌بندی خواهد بود. معیارها و شاخص‌هایی که بتوان میزان فعالیت یا سوددهی مشتری را سنجید تا بر اساس آن در رده‌های مختلفی که دیده شده است قرار داد.

ویژگی های ‫سیستم درجه بندی و امتیازدهی gradeSys

قابلیت امتیازدهی پویا

با بهره‌گیری از این راهکار می‌توانید بر اساس شاخص‌های مختلف برای هر موجودیتی در نرم افزار مایکروسافت CRM امتیاز محاسبه نمائید. به عنوان مثال مجموع فاکتورهای پرداخت شده‌ هر مشتری و مجموع فرصت‌های فروش باز مشتریان به عنوان دو شاخص در سیستم برای امتیازدهی به مشتریان تعریف می‌شوند و سپس با محاسبه تابعی از این دو شاخص میزان امتیاز مشتری محاسبه می‌شود.

شما می‌توانید بر اساس هر شاخصی یا به عنوان مثال بر اساس امتیاز محاسبه شده، هر موجودیتی را به n درجه مختلف طبقه‌بندی کنید. این درجه را می‌توان بر روی موجودیت مربوطه نیز به صورت خودکار ذخیره کرده و در قسمت‌های مختلف فرایند از آن استفاده نمائید.

کلیه محاسبات مربوط به امتیاز یا درجه در لحظه انجام می‌شود. به عنوان مثال پس از اینکه یک مشتری خرید جدیدی انجام می‌دهد درجه مشتری بلافاصله محاسبه و به‌روزرسانی می‌شود. همچنین می‌توان در هر لحظه با فشار یک دکمه مجددا کلیه محاسبات و به‌روزرسانی‌های مربوط به امتیاز یا درجه را انجام داد.

امتیازدهی و درجه‌بندی مشتریان، اولویت‌دهی به سفارشات، باشگاه مشتریان، درجه‌بندی نمایندگان فروش، اولویت‌دهی به موارد خدمات و ... تنها نمونه‌هایی از کاربردهای بسیار متنوع این راهکار است.

بالا