تقویم دوره‌های آموزشی

سامانه های مدیریت

دوره‌های آموزشی شرکت سامانه های مدیریت، به صورت منظم و فصلی برگزار می‌شود.

در جدول زیر، زمان‌بندی تقویم آموزشی انواع دوره‌های امسال را مشاهده می‌نمایید، بدین ترتیب در صورت تمایل می‌توانید با کلیک بر روی دوره‌ها، فرم مربوطه را تکمیل نمایید. کارشناسان دپارتمان آموزش شرکت، جهت ارائه توضیحات بیشتر و هماهنگی برگزاری دوره، با شما در تماس خواهند بود.

سال 1400 دوره مقدماتی دوره پیشرفته دوره سازمانی دوره مجازی
فروردین -- -- -- --
اردیبهشت برگزار شده -- برگزار شده --
خرداد -- برگزار شده -- --
تیر -- -- برگزار شده --
مرداد برگزار شده -- -- برگزار شده
شهریور -- برگزار شده -- --
مهر برگزار شده -- -- --
آبان -- درخواست ثبت نام -- --
آذر -- -- درخواست ثبت نام --
دی درخواست ثبت نام -- -- درخواست ثبت نام
بهمن -- درخواست ثبت نام -- --
اسفند -- -- درخواست ثبت نام --
بالا