پورتال سازمانی

پورتال مشتریان مسیر ارتباطی جدیدی است که علاوه بر کمک به تحقق کامل Operational CRM (سی ار ام عملیاتی)، بستر لازم جهت ایجاد Collaborative CRM (سی ار ام تعاملی) را نیز فراهم می‌نماید. این راهکار، یکپارچگی کامل با محصول مایکروسافت CRM فارسی و انگلیسی را داشته و امکان طراحی آن به صورت خاص منظوره و با توجه به نیازمندی‌های سازمان‌ها وجود دارد. با توجه به یکپارچگی کامل، پویایی محتوا و محیط تعاملی این پورتال‌ها، مجموعه‌ای از امکانات مدرن در بستری بسیار کم هزینه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

وجه تمایز محصول

  • ارسال پیام از اپ تلگرام

    علاوه بر محیط CRM می توان از clientهای مختلف پیام‌ها را ارسال نمود و اطلاعات ردوبدل شده را در سامانه CRM مشاهده نمود.

  • امکان ثبت اعضای گروه‌های عضو شده

    از اشخاص حاضر در گروه‌های عضو شده می‌توان لیست‌های بازاریابی در CRM ایجاد نمود..

سایر ویژگی‌ها
پورتال سازمانی
پورتال سازمانی
پورتال سازمانی

CRM تعاملی- پورتال سازمانی

فراگیری استفاده از پورتال‌ها در سازمان‌ها و شرکت‌ها موجب شده است که کاربران زیادی از این طریق تعامل داشته باشند. در این بین یکپارچگی سامانه CRM و پورتال سازمانی موجب افزایش عملکرد و تسهیل کاربری این پورتال خواهد شد. ارائه دسترسی‌های مختلف به کاربران و همچنین سفارشی‌سازی محیط پورتال برای آنها از دیگر امکانات پورتال سازمانی خواهد بود.

ویژگی های پورتال سازمانی

بالا