سیستم ارتباط با نرم افزار حسابداری حساب رایان

امروزه با توجه به ارتباط میان نرم افزارهای مالی و نرم افزار CRM برای جلوگیری از اتلاف زمان، به وجود آمدن اسناد تکراری و همچنین کاهش خطاهای انسانی، لزوم ایجاد این ارتباط میان این دو سیستم احساس می‌شود. از این رو سامانه‌های مدیریت امکان ارتباط نرم افزار CRM با نرم افزارهای مالی و حسابداری را فراهم نموده است. یکی از این نرم افزارها، نرم افزار حسابداری حساب رایان می‌باشد. انجام یکپارچگی با نرم افزارهای انبار، حسابداری و خزانه داری و همچنین مدیریت سیستم‌ها، از جمله مزایای ایجاد ارتباط ما بین نرم افزار حسابداری حساب رایان و نرم افزار crm سامانه های مدیریت است.

وجه تمایز محصول

  • مدیریت منسجم و اثربخش

    یکپارچگی پایگاه داده در یک‌جا و عدم وجود داده‌های تکراری، موجب بهبود فرآیندهای شرکت و تسهیل تصمیم‌گیری برای مدیران خواهد شد.

  • مدیریت هزینه‌های سر بار

    صرفه‌جویی در زمان و همچنین کاهش هزینه نیروی انسانی موازی در هر دو نرم افزار، از جمله قابلیت‌های یکپارچگی ایجاد شده است.

سایر مشخصات
سیستم ارتباط با نرم افزار حسابداری حساب رایان
سیستم ارتباط با نرم افزار حسابداری حساب رایان
سیستم ارتباط با نرم افزار حسابداری حساب رایان

افزونه‌های یکپارچه ساز- سیستم ارتباط با نرم افزار حسابداری حساب رایان

در دنیای امروز نرم افزار، تخصص و کارکرد ویژه یک حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. یقینا سطح عملکرد نرم افزارهایی که دارای ماژول‌های مختلفی هستند به نرم افزار تخصصی هر کدام از آنها نخواهد رسید. لذا بدین ترتیب ضرورت ایجاد یکپارچگی بین نرم افزارهای مختلف سازمان احساس شده است. این یکپارچگی مزایایی مانند جلوگیری از دوباره کاری‌ها، صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه پرسنل با وظایف موازی، در اختیار داشتن بلادرنگ اطلاعات تمام سیستم‌ها، ایجاد گزارشات تلفیقی و یکجا و ... را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که نرم افزار CRM با فعالیت‌های حول مشتری در ارتباط است لذا با سیستم‌های دیگری مانند اتوماسیون اداری، مدیریت منابع سازمانی (ERP)، سیستم‌های مالی، حسابداری و خزانه‌داری، سیستم‌های تخصصی و خاص منظوره هر صنعت، سیستم‌های انبارداری و هر سیستمی که به نوعی اطلاعات مشتریان و ذی‌نفعان در آن درج می‌شود باید قابلیت یکپارچگی داشته باشد.

ویژگی های سیستم ارتباط با نرم افزار حسابداری حساب رایان (محاسبان)

تناظر نرم افزار انبار و CRM

در سیستم انبار موجودی کالا به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود و افزایش یا کاهش موجودی انبار در هر دو نرم افزار به صورت متناظر انجام می‌شود.

در فرآیند فروش کالا نیز به محض کم شدن موجودی انبار، سند به صورت خودکار در نرم افزار انبار حساب رایان صادر شده و موجودی هر دو نرم افزار با هم sync می‌شوند.

اقدامات ایجاد شده توسط سیستم ارتباطی جهت نرم افزار انبار: ثبت حواله، ویرایش حواله، ابطال حواله، ثبت رسید، ویرایش رسید، ابطال رسید و تغییر موجودی.

اقدامات قابل انجام در نرم افزار CRM جهت نرم افزار حسابداری: ثبت سند حسابداری و حذف سند حسابداری.

کارهای قابل انجام در نرم افزار CRM جهت مدیریت سیستم‌ها: ثبت اشخاص شرکت‌ها، ویرایش اشخاص شرکت‌ها و حذف اشخاص شرکت‌ها

این یکپارچگی چه مزایایی خواهد داشت؟

یکپارچگی سیستم حسابداری و مالی با سیستم CRM می‌تواند از ثبت مجدد و تکراری داده‌ها جلوگیری کرده و روال منظم و هماهنگی را جهت صدور اسناد و فاکتورها ایجاد نماید.

در چه مواقعی نرم افزار حسابداری باید با نرم افزار CRM یکپارچه شود؟

این سیستم جهت سهولت و تسریع در صدور اسناد حسابداری و جلوگیری از دوباره کاری‌ها و خطای انسانی مؤثر بوده بنابراین در سازمان‌هایی که اسناد حسابداری زیادی دارند و با مشتریان زیادی در ارتباط هستند می‌تواند ارزش زیادی را خلق نماید.

یکپارچگی با حساب رایان
چه پیش نیازهایی برای استفاده از این سیستم وجود دارد؟

این سیستم برای ارتباط میان نرم افزار حساب رایان و نرم افزار CRM مایکروسافت ایجاد شده است بنابراین پیش نیاز استفاده از این سیستم، پیاده سازی نرم افزار حساب رایان در سازمان می‌باشد.

با کدام یک از محصولات شرکت حساب رایان یکپارچگی انجام شده است؟

هم اکنون در سیستم ارتباط با نرم افزار حساب رایان، سیستم CRM با نرم افزار حسابداری شرکت محاسبان یکپارچه شده است.

بالا