پشتیبانی سامانه‌های مدیریت

1 پورتال مشتریان.
2 تماس با سامانه‌های مدیریت (30 خط).
3 ارسال پیامک.

در صورت حل نشدن مشکل شما می‌توانید با ارسال پست الکترونیک به Support@bmsd.ir با ما در تماس بوده و از خدمات پشتیبانی استفاده نمائید.

ساعات کاری

 شنبه تا چهارشنبه - ساعت 8 الی 17

راهکار امداد مشتریان بانکی

با بهره گیری از راهکار جامع مدیریت ارتباط با مشتریان حوزه بانکی سامانه های مدیریت کلیه امور مربوط به پشتیبانی ذینفعان شرکت های پشتیبان بانکی شامل امداد مشتریان ، امداد پذیرندگان، امداد شعب قابل تعریف و استفاده است. امکان دسته بندی مشتریان براساس معیارها و شاخصهای موجود در سازمان به راحتی در این سامانه وجود دارد. همچنین با توجه به دسترسیهای تعریف شده برای هر کاربر، امکان ایجاد، ویرایش و مدیریت تمامی اطلاعات مربوط به مشتریان از جمله اطلاعات پذیرندگان، شعب، ادارات امور و ... فراهم گشته است. علاوه بر این یکپارچگی کامل میان راهکار جامع مدیریت ارتباط با مشتریان حوزه بانکی و محصول callSys سبب می‌شود تا در صورتیکه اطلاعات مربوط به مشتریان در سامانه ثبت شده باشد، در هنگام برقراری تماس این اطلاعات برای کاربران شما به نمایش درآید.

 

در این راهکار شما می توانید مدیریت اطلاعات تجهیزات اصلی که در شرکت های پشتیبانی بانکی مورد پشتیبانی قرار می گرند را در یکپارچگی کامل با اطلاعات پذیرندگان خود انجام دهید. این تجهیزات شامل موارد زیر می باشد که به صورت کامل در راهکار امداد مشتریان شرکت سامانه‌های مدیریت مدیریت می شوند. 1.خود پردازها Automated Teller Machine (ATM)s 2.پایانه های فروش Point Of Sale (POS)s 3.پایانه های فروش بانکی personal identification number (PINPAD)s 4.WebKiosk 5.IPG

الگوهای پشتیبانی یا CASE Template با رویکرد مدیریت موارد پشتیبانی قابل ارائه در سازمان های خدمت دهنده در حوزه بانکی تهیه شده است که کاملا بر موضوعات سازمانی ) درخت دانش سازمان( انطباق دارد. در این موارد علاوه بر امکان مدیریت دسترسی ها بر حسب کاربران و تیم های درون سازمان، قابلیت ارتباط با دانش های شکل گرفته درون سازمان ) Article ) و ارتباط با فرم تماس های تلفنی مشتریان جهت استفاده کاربران از دانش موجود و در نهایت گزارش گیری ها پیشرفته برای مدیران ارشد سازمان در حوزه تعداد و حجم موارد پشتیبانی ارائه شده به مشتریان بر اساس این الگوی های مورد خواهد بود.

یکی از مهمترین سرمایه های موجود در سازمان های خدمت دهنده، دانش موجود در سازمان و افراد سازمان است. وجود محیطی جهت ایجاد، نگهداری، استفاده و انتشار این دانش برای سازمان می تواند ارزش آفرین باشد. در راهکار امدا مشتریان بانکی شرکت سامانه های مدیریت می توان به این موهم دست یافت. امکان دسته‌بندی موضوعات دانشی موجود در سازمان و همچنین امکان ثبت دستورالعملها، راهنماها و مقالات توسط کاربران در سیستم وجود دارد. همچنین این قابلیت وجود دارد تا چرخه تایید این مقالات نیز در سیستم توسط راهبر سامانه فراهم گردد تا صحت مقالات مورد تایید قرار گیرد. علاوه بر این امکان استفاده از این دانشها و مقالات بر روی درخواستها به کاربران اجازه می‌دهد تا با سرعت بیشتری، پیگیری درخواستها را انجام دهند.

یکی از مهمترین دغدغه های مدیران ارشد سازمان های پشتیبان بانکی، وجود حجم عظیم اطلاعات مشتریان، تماس های تلفنی، تجهیزات و دیگر اطلاعات مهم در این حوزه از کسب و کار است. استفاده از یک بستر آزمون شده بین المللی در کنار تجربه پیاده سازی موفق راهکار امداد مشتریان بانکی شرکت سامانه های مدیریت در سازمان های بزرگ ارائه کننده خدمات پشتیبانی بانکی و PSP ها می تواند کارگشای دغدغه های مدیران ارشد سازمان باشد.

یکی از مهمترین ویژگی های راهکار امداد مشتریان بانکی شرکت سامانه‌های مدیریت، یکپارچی کامل با محصول ارتباط تلفنی callSys جهت ارتباط با انواع مراکز تماس موجود و مدیریت تماس های تلفنی مشتریان بانک و کارکنان بانک می باشد. امکان مشاهده اطلاعات کامل تماس گیرنده به صورت خودکار و ثبت سوابق کامل تماس گیرنده و پاسخ دهنده تماس این امکان را برای کارکنان و مدیران این حوزه فراهم می کند تا علاوه بر پاسخگویی صحیح مبتنی بر اصول مشتری مداری، گزارش گیری های مختلف در جهت تصمیم گیری بهتر مدیران فراهم نماید.

با توجه به طراحی و ساختار بخش خدمات سازمان و بر اساس درخواستهای ثبت شده از تماسهای تلفنی بر حسب علت تماس، امکان ایجاد انواع گزارشات مدیریتی از موضوعات درخواستها، میانگین زمان پاسخگویی به هر موضوع، گزارشات مقایسهای استاندارد، وضعیت تجهیزات استفاده شده در شعب، حجم درخواست های پذیرندگان بر حسب نوع درخواست و ده ها گزارش متنوع دیگر بر حسب نیاز مدیران ارشد سازمان یکی دیگر از ویژگی های راهکار امداد مشتریان بانکی شرکت سامانه های مدیریت می‌ باشد.

مستندی برای این محصول موجود نمی باشد

محتوای بصری برای این محصول

محتوای بصری برای این محصول موجود نمی باشد

دانلودهای این محصول

دانلودی برای این محصول موجود نمی باشد

بالا