استراتژی های تعدیل قیمت (بر اساس نواحی جغرافیایی)

عادل پورقنبر - 1399/02/27

قیمت گذاری بر اساس جغرافیا 

تعدیل قیمت بر اساس نواحی جغرافیایی (Geographical Pricing)، حالت دیگری از استراتژی های تعدیل قیمت است. در این حالت، بر اساس نواحی جغرافیایی مختلف، قیمت‌های متفاوتی ارائه می‌گردد.

تعدیل قیمت بر اساس جغرافیایی می‌تواند به روش‌های مختلفی صورت گیرد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

•    تحویل روی عرشه کشتی؛

•    قیمت گذاری با هزینه حمل یکسان؛

•    قیمت گذاری با هزینه حمل ناحیه‌بندی شده؛

•    قیمت گذاری با هزینه حمل و نقل رایگان.

تحویل روی عرشه کشتی

فوب (FOB)، یکی از حالات قیمت گذاری بر اساس نواحی جغرافیایی می‌باشد. FOB مخفف Free on Board به معنای تحویل محصول روی عرشه کشتی می‌باشد. به طور مثال تولیدکننده‌ای محصولی را به کشور دیگر صادر می‌نماید. چنانچه صدور کالا به صورت فوب باشد، کالا با قیمت تعیین شده، روی عرشه کشتی تحویل می‌گردد و مسئولیت بعد از آن، به عهده تولیدکننده یا فروشنده نخواهد بود.

قیمت گذاری با هزینه حمل یکسان

قیمت گذاری با هزینه حمل یکسان، حالت دیگری از قیمت گذاری بر اساس نواحی جغرافیایی است که در آن، هزینه حمل، همراه با هزینه خرید محصول از مشتری اخذ می‌گردد، اما این هزینه حمل، برای تمامی نقاط ارسال یکسان می‌باشد. به طور مثال هزینه حمل کالا از محل کارخانه تا شیراز، اصفهان یا مشهد، یکسان خواهد بود.

قیمت گذاری با هزینه حمل ناحیه‌بندی شده

قیمت گذاری با هزینه حمل ناحیه‌بندی شده، حالت دیگری از قیمت گذاری بر اساس نواحی جغرافیایی است که در آن به منطقه‌بندی نواحی مختلف داخل کشور، یا حتی نواحی مختلف دنیا پرداخته می‌شود. 

به طور مثال در ایران، استان‌های شمالی مانند مازندران، گیلان و گلستان، طبق یک منطقه دسته‌بندی می‌شوند. به همین ترتیب، استان‌های جنوبی، و استان‌های شرقی و غربی نیز به صورت منطقه‌ای دسته‌بندی می‌گردند. سپس در نواحی مختلف، قیمت‌های متفاوتی ارائه می‌گردد.

در حالتی دیگر، پس از منطقه‌بندی، در هر یک از مناطق مختلف یک نقطه مرجع تعیین می‌شود و قیمت گذاری کالا در نقطه مرجع صورت می‌پذیرد. سپس قیمت حمل از نقطه مرجع به سایر نقاط، به قیمت محصول اضافه می‌گردد. 

به طور مثال قیمت محصول در بندر چابهار تعیین شده و هزینه حمل از بندر به سایر نقاط، به صورت مجزا محاسبه و اخذ می‌گردد. به طور مثال ممکن است در امریکا، نقطه مرجع شیکاگو تعیین شود و هزینه حمل به سایر نقاط، به هزینه اولیه اضافه شود.

قیمت گذاری با هزینه حمل و نقل به صورت رایگان

آخرین حالت قیمت گذاری بر اساس نواحی جغرافیایی، قیمت گذاری هزینه حمل و نقل به صورت رایگان است. در این حالت، تولیدکننده هزینه حمل و نقل را بر عهده گرفته و محصول را با قیمت واحدی به تمامی نقاط تحویل می‌نماید. 

تفاوت این شیوه قیمت گذاری با قیمت گذاری هزینه حمل یکسان، در این است که در قیمت گذاری هزینه حمل یکسان، هزینه حمل یکسان است اما این هزینه از مشتری دریافت می‌شود. در حالی که در قیمت گذاری هزینه حمل و نقل رایگان، هزینه حمل را تولیدکننده یا فروشنده بر عهده دارد.

تلخیص از کتاب اصول بازاریابی تألیف دکتر امیر اخلاصی

نظرات کاربران
ثبت نظر

بالا