تقویم دوره‌های آموزشی

سامانه های مدیریت

دوره‌های آموزشی شرکت سامانه های مدیریت، به صورت منظم و فصلی برگزار می‌شود.

در جدول زیر، زمان‌بندی تقویم آموزشی انواع دوره‌های امسال را مشاهده می‌نمایید، بدین ترتیب در صورت تمایل می‌توانید با کلیک بر روی دوره‌ها، فرم مربوطه را تکمیل نمایید. کارشناسان دپارتمان آموزش شرکت، جهت ارائه توضیحات بیشتر و هماهنگی برگزاری دوره، با شما در تماس خواهند بود.

سال 1399 دوره مقدماتی دوره پیشرفته دوره سازمانی دوره مجازی
فروردین -- -- برگزار شده --
اردیبهشت برگزار شده -- -- --
خرداد -- برگزار شده -- --
تیر -- -- برگزار شده برگزار شده
مرداد برگزار شده -- -- --
شهریور -- برگزار شده -- برگزار شده
مهر برگزار شده -- برگزار شده --
آبان -- -- -- --
آذر -- برگزار شده -- --
دی درخواست ثبت نام -- درخواست ثبت نام --
بهمن -- -- -- --
اسفند -- درخواست ثبت نام -- --
بالا