تقویم آموزشی

سامانه های مدیریت

دوره‌های آموزشی شرکت سامانه های مدیریت، به صورت منظم و فصلی برگزار می‌شود.

در جدول زیر، زمان‌بندی انواع دوره‌های امسال را مشاهده می‌نمایید، بدین ترتیب در صورت تمایل می‌توانید با کلیک بر روی دوره‌ها، فرم مربوطه را تکمیل نمایید. کارشناسان دپارتمان آموزش شرکت، جهت ارائه توضیحات بیشتر و هماهنگی برگزاری دوره، با شما در تماس خواهند بود.

سال 1399 دوره مقدماتی دوره پیشرفته دوره سازمانی دوره مجازی
فروردین -- -- برگزار شده --
اردیبهشت برگزار شده -- -- --
خرداد -- برگزار شده -- --
تیر -- -- درخواست ثبت نام برگزار شده
مرداد درخواست ثبت نام -- -- --
شهریور -- درخواست ثبت نام -- درخواست ثبت نام
مهر -- -- درخواست ثبت نام --
آبان درخواست ثبت نام -- -- --
آذر -- درخواست ثبت نام -- --
دی -- -- درخواست ثبت نام --
بهمن درخواست ثبت نام -- -- --
اسفند -- درخواست ثبت نام -- --
بالا