پشتیبانی سامانه‌های مدیریت

1 پورتال مشتریان.
2 تماس با سامانه‌های مدیریت (30 خط).
3 ارسال پیامک.

در صورت حل نشدن مشکل شما می‌توانید با ارسال پست الکترونیک به Support@bmsd.ir با ما در تماس بوده و از خدمات پشتیبانی استفاده نمائید.

ساعات کاری

 شنبه تا چهارشنبه - ساعت 8 الی 17

بازنگری مدیریت فرایند رسیدگی به شکایت‌ها باید چگونه صورت بگیرد؟

عادل پورقنبر    1398/7/3 - 04:30    0

بازنگری در رسیدگی به شکایات 

استاندارد بین المللی ایزو 10002 در رابطه با فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان از سازمان تدوین شده است. در مقالات قبلی به تعریف این استاندارد، چگونگی کارکرد آن و تشریح فرایندهای آن پرداخته‌ایم. در این مقاله نیز بحث مربوط به پایش و بهبود مستمر اجرای فرایندهای رسیدگی به شکایات تشریح می‌شود. سازمان بایستی به طور مداوم اثربخشی و کارآمدی فرایند رسیدگی به شکایت‌ها را بهبود بخشد. در نتیجه، این امر موجب می‌گردد سازمان به طور مداوم کیفیت محصولات را بهبود دهد. این دستاورد از طریق اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و نوآوری در زمینه پیشرفت‌ها حاصل می‌شود. سازمان باید برای حذف مشکلات بالفعل و بالقوه که منجر به شکایت‌ها می‌شوند اقدام کند تا از اتفاق مجدد آنها جلوگیری نماید. بهترین روش‌های رسیدگی به شکایت‌ها را جست‌وجو، شناسایی و به کار گیرد، رویکرد مشتری‌مدار را در داخل سازمان تقویت نماید، نوآوری در توسعه رسیدگی به شکایت‌ها را تشویق نماید و رفتارهای مناسب برای رسیدگی به شکایت‌ها را شناسایی نماید.

 

استاندارد ایزو 10002؛ فرایند رسیدگی به شکایت‌ها چگونه انجام می‌شود؟

عادل پورقنبر    1398/6/27 - 04:30    0

استاندارد ایزو 10002 

استاندارد بین المللی ایزو 10002 برای کلیه سازمان‌ها در هر اندازه و در هر بخشی کاربرد دارد. در مقالات قبلی، مراحل طرح‌ریزی و طراحی، اجرای رسیدگی به شکایت‌های مربوط به محصولات سازمان بررسی شدند. سازمان باید عملکرد و اجرای فرایند رسیدگی به شکایت‌ها را ثبت کند. همچنین باید برای ثبت شکایت‌ها و پاسخ‌های مربوطه و استفاده از این سوابق ثبت شده و نگهداری آنها به نحوی که از اطلاعات شخصی حفاظت شده و اطلاعات مربوط به شاکیان محرمانه باقی بماند، مراحلی را در نظر گرفته و اجرا نماید. تمام شکایت‌ها باید برای شناسایی سیستماتیک در مواردی که یک بار اتفاق افتاده یا چندین بار تکرار شده‌اند و کمک به از میان برداشتن علل اصلی شکایت‌ها دسته‌بندی، سپس تجزیه و تحلیل می‌شوند. باید اقدام‌های منظمی برای مشخص کردن سطح رضایت‌مندی شاکیان از فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها انجام شود. این کار را می‌توان به صورت بررسی و آمارگیری تصادفی از شاکیان یا از طریق سایر تکنیک‌ها انجام داد. سازمان باید به طور منظم برای ارزیابی عملکرد فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها، ممیزی‌هایی را اجرا یا تدارک ببیند. ممیزی رسیدگی به شکایت‌ها می‌تواند به عنوان بخشی از ممیزی سیستم مدیریت کیفیت، مثلا مطابق با ISO 19011 اجرا شود. نتایج ممیزی برای شناسایی مشکلات و پیشنهاد روش‌هایی برای پیشرفت در فرایند رسیدگی به شکایت‌ها باید در بازنگری مدیریت مورد توجه قرار گیرد.

 

فرایند رسیدگی به شکایت های مشتریان

عادل پورقنبر    1398/4/8 - 03:30    0

فرایند رسیدگی به شکایات 

در مقاله قبلی به طرح‌ریزی و طراحی استاندارد ایزو 10002 اشاره شد که در ادامه فرایندهای رسیدگی به شکایات مشتریان را بررسی خواهیم کرد.

اطلاعات مربوط به فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها از قبیل بروشورها، جزوات یا اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی تهیه شده‌اند باید برای مشتریان، شاکیان و سایر طرف‌های ذی‌نفع به سهولت قابل دسترسی باشد. این قبیل اطلاعات باید به زبانی شفاف، منطقی و در نمونه‌های قابل استفاده برای همگان تهیه شود به نحوی که هیچ یک از شاکیان متضرر نگردد. پس از گزارش شکایت اولیه، شکایت‌ها باید همراه با اطلاعات پشتیبانی‌کننده و با استفاده از کد مشخص‌کننده ویژه ثبت شوند. شکایت باید از زمان دریافت و در طی فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها تا زمانی که شاکی راضی شود یا تصمیم نهایی اتخاذ گردد پیگیری شود. به هنگام درخواست شاکی در فواصل زمانی معین و دست کم پیش از آخرین مهلت تعیین شده، بایستی وضعیت برای پاسخگویی به شکایت آماده باشد. ارزیابی اولیه هر شکایت بایستی بعد از دریافت با مقیاس‌های ذیل انجام گیرد: شدت شکایت، الزامات ایمنی، پیچیدگی، شدت اثر، لزوم و امکان اقدام فوری.

 

 

 

آشنایی با استانداردهای مشتری مداری

عادل پورقنبر    1397/11/30 - 04:30    0

استانداردهای ایزو 10000 

 ‌در دنیای رقابتی امروز، اهمیت، ارزش و جایگاه مشتری بر هیچ سازمانی پوشیده نیست و موفقیت بنگاه‌های اقتصادی در گرو رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان است.

بسیاری از سازمان‌ها با اجرای استاندارد ISO 9001 با توجه به اصل مشتری‌گرایی به عنوان یکی از هشت اصل مدیریت کیفیت و همچنین استقرار بندهای مرتبط استاندارد با این مقوله آشنایی دارند.

در این خصوص موضوع مشتری‌محوری به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سیستم مدیریت کیفیت در چهار استاندارد به نام خطوط راهنما ارائه شده‌اند: ISO 10001:2007 استاندارد شناسه رفتاری رضایت مشتریان برای سازمان‌ها، ISO 10002:2004 استاندارد رسیدگی به شکایت‌های مشتریان در سازمان‌ها، ISO 10003:2007 استاندارد راهنمای حل اختلاف با مشتریان و حل مشاجرات برون سازمانی رضایت مشتریان و ISO 10004:2010 استاندارد راهنمای سنجش و پایش رضایت مشتریان.

 

 

بالا