باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان یک واحد برقرارکننده ارتباطات با افراد یا سازمان‌های مشتریان است و هدف آن فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری آن‌ها از طریق ایجاد روابط دوستانه، خانوادگی و عاطفی است.

با شکل‌گیری فرایندهای سازمان، سامان یافتن ارتباطات حوزه مشتریان یا به صورت کلی، پیاده سازی CRM عملیاتی، زیرساخت اولیه لازم جهت پیاده سازی مکانیزم‌های سیستماتیک باشگاه مشتریان در سازمان فراهم خواهد شد. در کنار این زیرساخت اولیه، نیاز به طرحی مدون جهت طراحی سازوکار باشگاه مشتریان، شناسایی شاخص‌های کلیدی و طراحی طرح‌های تشویقی و خدمات قابل ارائه تشویقی به مشتریان وجود دارد. در کنار این موارد با استفاده از راهکارهای امتیازدهی و درجه‌بندی تولید شده (راهکار gradeSys) و همچنین با تکیه بر اطلاعات صحیح شکل گرفته در حوزه مشتریان، امکان پیاده سازی موفق طرح‌های باشگاه مشتریان برای سازمان فراهم خواهد شد.

وجه تمایز محصول

  • درج انواع فرایندهای امتیازدهی

    انواع سیاست‌های تدوین شده برای امتیازدهی و رتبه‌بندی مشتریان با استفاده از پارامترها قابل درج است.

  • داشبورد مدیریتی و گزارشات تحلیلی

    با استفاده از داده‌های به‌دست آمده از کانال‌های ارتباطی و تعاملات مشتریان در باشگاه، گزارشات تحلیلی قابل دسترس خواهد بود.

سایر ویژگی‌ها
باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان

CRM عملیاتی- باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان (customer club) جزو سامانه‌هایی است که امروزه تعداد زیادی از شرکت‌ها و سازمان‌ها به دنبال پیاده‌سازی آن هستند. باشگاهی که موجب وفادارسازی مشتریان و افزایش فروش محصولات شده و می‌توان انواع فرایندهای اطلاع‌رسانی به مشتریان از قبیل برگزاری جشنواره‌ها، فروش‌های ویژه، طرح‌های تشویقی و ... را در آن داشت. نکته مهمی که در اینجا باید مطرح شود این است که بدانیم باشگاه مشتریان یک نرم افزار نیست! قبل از راه اندازی باشگاه مشتریان تدوین استراتژی‌های بازاریابی و فروش می‌بایست انجام گیرد. باید بدانیم که قرار است چطور سطح همکاری و مشارکت مشتریان‌مان را افزایش دهیم و چگونه مشوق‌ها و انگیزه‌هایی برای آن‌ها ایجاد نماییم. پس از تدوین این استراتژی‌ها و مشخص نمودن شاخص‌های امتیازدهی، آنگاه می‌توان با استفاده از پلتفرم CRM و بهره‌گیری از CRM تعاملی، عملیاتی و تحلیلی سامانه باشگاه مشتریان را راه‌اندازی نمود.

ویژگی ها

با توجه به یکپارچگی کانال‌های ارتباطی و تعاملات مشتریان با سازمان، می‌توان برای گروه‌های مختلف با توجه به سفارشات یا تمایلات آنان، جشنواره‌ها یا مسابقات را برگزار نمود و نتایج کسب شده را بر روی پروفایل هر یک درج نمود.

سیاست‌های شرکت مشخص‌کننده نحوه امتیازدهی و رده‌بندی مشتریان و قرارگیری آنان در گروه‌های از پیش تعیین شده است.

بالا